Etiske retningslinier  - gældende for alle der arbejder for eller i Ulefos  koncernen.


De høje etiske standarder for Ulefos er en integreret del af vores evne til at udvikle og producere kvalitetsprodukter.

 
  • Ulefos fører forretning på en sådan måde at partnere, leverandører og kunder kan have tillid til vores produkter og service
  • Vi forlanger den højeste grad af professionel konduite fra alle individuelle ansatte såvel som firmarepræsentanter
  • I alle vores forretningsaktiviteter overholder Ulefos alle gældende love og regler og handler på en etisk, bæredygtig, social og ansvarsfuld måde i de lande som vi opererer i
  • Respekt for menneskets rettigheder er fundamentet for forretningsfilosofien i Ulefos 
  • Ulefos gruppen vil opretholde en åben dialog omkring etiske emner både internt og eksternt, og vi vil agere øjeblikkeligt, hvis vi opdager adfærd, der ikke lever op til vores etiske retningslinier
  • Ulefos forventer, at kunder, leverandører og partnere opretholder etiske retningslinier i deres egen organsation