FN´s verdensmål - Naturligvis! 

I 2015 blev FN enige om 17 mål for en bedre verden inden 2030. Ulefos har valgt at fokusere på 4 konkrete mål:
 
 
Netop disse 4 mål er nøje udvalgt og afspejler Ulefos risici og muligheder og omfatter områder, hvor vi har størst mulighed for at bidrage til bæredygtig udvikling. Vi skal fortsat anvende vores råmaterialer ansvarligt,
bruge ressourcerne mere effektivt og reducere drivhusgasemissionerne. 

Styret af målene og vores interne værdier - ”Team Spirit, Ambitious and Sustainable” vil vi samarbejde og bidrage til at skabe en bedre fremtid for alle.
 
Miljøet er allerede en stor del af Ulefos´ DNA og det ligger derfor naturligt for os at videreudvikle og implementere nye arbejdsprocesser og visioner.
At passe på vores jord og efterlade den i bedst mulig stand til de næste generationer har stor betydning for vores forretnings principper og vi er stolte af, at kunne sikre vores kunder markedets mest miljøvenlige løsninger.
 
Kontakt os hvis du vil lære mere om vores målsætning, tiltag og bidrag til at opnå resultater indenfor de 4 verdens-mål.