Pionér på bæredygtighed

Ulefos A/S konkurrerer helst på miljø og skilter gladelig med virksomhedens miljøprofil og bæredygtige produktion.


Ulefos A/S ønsker i højere grad at konkurrere på kvalitet og miljømæssige aspekter frem for pris. ”Når vi sammenligner os med vores konkurrenter i andre lande, er vi meget stærke på miljøsiden. Det hænger i særlig grad sammen med, at produktionen på Ulefos Jernværk tilnærmelsesvis er CO2-neutral på grund af det vandkraftværk, der forsyner produktionen med energi,” siger produktchef Martin Pläge fra Ulefos A/S. ”Vi går heller aldrig på kompromis med kvalitet og sikkerhed, for vi mener, det er en forudsætning for en god og sund forretning.”
Grønt fodaftryk - Carbon Footprint
Man kan ikke adskille produkter fra Ulefos Jernværk og bæredygtig produktion. Siden den første jernmalm blev udvundet på jernværket i 1657, har vandkraftværket lige
udenfor fabrikken forsynet produktionen med energi til opvarmning og smeltning af råjernet.

”Det ligger lige til højrebenet for dem, der ønsker at tænke på miljøet og CO2 udledningen, at købe vores produkter. Ud over de forskellige standarder, der sikrer en høj og
ensartet kvalitet, har vi udarbejdet vores Carbon Footprint, der dokumenterer en bæredygtig produktion,” siger Martin Pläge.

Carbon Footprint dækker oprindeligt over en beregning af en virksomheds totale udledning af drivhusgasser. Det er dog ikke muligt at lave en sådan beregning helt præcis.
Men ved hjælp af eksempelvis certificering, miljøregnskab, kvalitetskontrol, kontinuerlig overvågning og ekstern revision, tager Ulefos A/S ansvar for sine egne miljømæssige hensyn.

Ulefos A/S tager ansvar ved at:

hovedsageligt benytte skrotjern i produktionen
bruge miljøvenlig energi i form af vandkraft
stille høje krav til arbejdsmiljø og sikkerhed
benytte miljøvenlig maling i produktionen
foretage revision af underleverandører, inkl. ydre miljø


Ved at vælge et Ulefos produkt vælges brøndgods af høj kvalitet fra en virksomhed med synlig miljøprofil og bæredygtig produktion efter
både miljømæssige og etiske hensyn.

Download vores brochure og læs meget mere om vores miljøprofil!