Sammen står vi stærkere!

Vi har skiftet navn for at tydeliggøre at vi er en del af en nordisk koncern – Cappelen Gruppen.
Vores søsterselskaber i Sverige, Norge og Finland har også skiftet navn til Ulefos.


Salgsselskaber:


             DANMARK - www.ulefos.dk

                                      Firmaet Holger Andreasen blev etableret i 1922 og skiftede navn til Ulefos NV A/S
                                      efter at foretagende blev en del af Cappelen Gruppen i 2004. Firmaet fremstår
                                      i dag som et moderne salgsselskab. Produktprogrammet består af kloakstøbegods
                                      i sejjern og gråjern, rørkoblinger, fittings og ventiler af høj kvalitet samt
                                      landskabsarkitekturprodukter til udsmykning af gader og parker.
                                      Firmaet holder til i Hvidovre.
 

            NORGE - www.ulefos.com

                                     Tidligere Vulkan Smith AS udvikler og distribuerer kvalitetsprodukter
                                     indenfor VA , rørinspektion, landskabsarkitektur, byg & anlæg samt brøndgods.
                                     Firmaet har sit ophav fra gamle Vulkan Jernstøberi og mekanisk værksted, etableret i
                                     1873 og Ing. Christen Smith, etableret i 1953. Selskabet blev en del af Cappelen Gruppen
                                     i 1981. I 2010 overtog selskabet salgs- og markedsføringsansvaret af gruppens
                                     kloakstøbegods i Norge. Firmaet holder til i Sandvika.
 

           SVERIGE - www.ulefos.se

                                    Tidligere VATEK AB blev etableret i 1981. Selskabet udvikler og distribuerer
                                    produkter af høj kvalitet til vand-, afløb- og gasmarkedet.
                                    I 2007 overtog selskabet salgs- og markedsføringsansvaret af gruppens
                                    kloakstøbegods i Sverige. VATEK AB blev en del af Cappelen Gruppen i 2010.
                                    Firmaet holder til i Stenkullen.
 

           FINLAND - www.ulefos.fi

                                    Nyoprettet selskab for salg af produkter til VA-markedet.
                                    Selskabet har sit hovedkontor i Vantaa.
 
 
Produktionsselskaber:
 

          NORGE – www.ulefosesco.no

                                   Kongsberg Esco AS er en af Nordens ledende producenter af ventiler, armaturer og rørdele til vandindustrien.
                                   Selskabet blev stiftet i Oslo i 1877, under navnet E. Sunde & Co (deraf Esco). Selskabet flyttede til Kongsberg i 1964
                                   og deres produktion er fokuseret på produkter til vandindustrien.
 

          NORGE - www.ujv.no

                                   Holden Jernværk, grundlagt i 1657, skiftede navn til Ulefos Jernværk efter at
                                   Diderik Cappelen købte jernværket i 1835. Ulefos Jernværk er et af Norges
                                   ældste og mest traditionsrige selskaber og har gennem tiderne produceret
                                   mange forskellige kvalitetsprodukter bl. a. de kendte jernovne. Produktion af
                                   kloakstøbegods tog til i 1952, og er i dag det vigtigste produktområde.
                                   Ulefos Jernværk holder til i Ulefoss.
 

         FINLAND - www.niemisenvalimo.com

                                  Finlands eneste jernstøberi, blev etableret i 1928 og blev en del af
                                  Cappelen Gruppen i 1999. Støberiet producerer kloakstøbegods i gråjern.
                                  Niemisen Valimo OY holder til i Harjavalta.