01-05-2019

Klar til skybrud? Ny LAR-løsning til regnbed.


Rendestensrist med sideindløb og skybrudssikring.
 
  • Afløb for lokal håndtering af store mægder regn.
  • Leder vand fra vejbanen ned til regnbed.
  • Muligt at udlede vand ned i infiltrationsbrønd.
  • Mulighed for at aflukke opføringsrøret.
  • Mindst mulig erosion der hvor vandet kommer ind i grøft.
  • Enkel montering.
  • Miljøvenlig og effektiv løsning

Download produktdatablad eller kontakt os for yderligere information.