Ulefos politik for behandling af personoplysninger i kundedatabase.
 

Ulefos’ kundedatabase indeholder navne og kontaktoplysninger (e-mail adresse, telefonnummer, arbejdsplads) på sine forretningsforbindelser.Kontaktoplysninger i kundedatabasen er nødvendig for, at koncernens selskaber kan indgå og holde styr på leveringsaftaler med kunder og samarbejdspartnere.

Kontaktoplysningerne bruges også til teknisk rådgivning og overvågning af leverancer. Derudover bruger Ulefos Gruppen den fælles kundedatabase til direkte markedsføring til kunder for, at informere dem om nye produkter og opdateringer. Kundedatabasen opdateres mindst en gang årligt og gamle personoplysninger rettes eller slettes.

De, der er registreret i kundedatabasen, har altid ret til indsigt i de oplysninger, der omhandler den registrerede selv, ret til at gøre indsigelse mod, at behandling finder sted og ret til at få korrigeret eller slettet oplysninger, der er urigtige eller vildledende. Den registrerede har ret til at modsætte sig, at hans eller hendes oplysninger anvendes til markedsføringsformål ved at rette henvendelse til Ulefos A/S. Den registrerede kan kontakte Ulefos A/S angående alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder.

Den registrerede har muligheden for at klage til Datatilsynet vedrørende Ulefos’ behandling af deres personlige data.

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk